Alle mensen streven van nature naar kennis, schreef Aristoteles. Maar ze krijgen het niet cadeau. Wijsheid is geen toestand of eigenschap, maar een activiteit. Denken moet je doen. Daarom maakte hij een onderscheid tussen sophia – theoretische kennis – en phronèsis – toegepaste of praktische wijsheid.[spacer]

Phronèsis: Tijdschrift voor Toegepaste Filosofie is het blad van de HTF. De redactie bestaat uit studenten en docenten.[spacer]

Onze missie is om toegepaste filosofie in de meeste brede zin toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dat doen we door kwalitatief hoogstaande en diepgaande artikelen te publiceren op papier en online.[spacer]

Wij zijn een tijdschrift voor serieuze en positieve mensen die houden van denken én doen. Daarnaast zijn we een platform voor jong schrijftalent. [spacer]

Phronèsis verschijnt drie keer per studiejaar en wordt gratis verstrekt aan studenten en docenten van de HTF. Andere belangstellenden kunnen HIER losse nummers kopen of abonnee worden.