HOOFDREDACTIE

Yessie Vanden Branden

EINDREDACTIE

Alex Passchier

Martin Slagter

REDACTIE

Daniël de Mik

Alex Passchier

Martin Slagter

Arend Steunenberg

VORMGEVING

Kevin Leijten

DRUKWERK

Practicum Printmanagement BV, Soest