< Terug naar verzamelpagina
Auteur: Jelle de Boer
Deel artikel
De stabiele overheid van Thomas Hobbes

Hobbes and The Social Contract Tradition van Jean Hampton

Democratische instituties hebben een Janusgezicht. Ze verschaffen burgers kaders, waardoor zij zich vrij voelen en zoveel mogelijk hun eigen gang kunnen gaan. Ze lossen coördinatie- en coöperatieproblemen tussen die burgers op. Vrij ruilverkeer vereist bijvoorbeeld stabiele eigen­domsrechten, wassend water een goede storm­vloedkering; gelijke kansen vragen om onderwijs zonder inkomensbarrières en tegen piraten moeten fregatten uitvaren.

Maar democratische instituties moeten ook inge¬perkt en gecontroleerd worden. Degenen die aan de knoppen draaien en het geweldsmonopolie in handen hebben, kunnen misbruik maken van hun macht. Graaien, vriendjespolitiek, corruptie vormen altijd reële mogelijkheden en lijken in sommige samenlevingen zelfs onuitroeibaar. Hoe zorgen we ervoor dat de staat doet waar ze voor bedoeld is en geen prooi wordt voor bandieten? Hoe kunnen eerzame burgers state capture voorkomen?

Thomas Hobbes is de eerste moderne denker die goed heeft laten zien wat de functie van een stabiele overheid is en dat anarchie geen aanlok¬kelijk alternatief vormt. Maar de soeverein zelf staat bij Hobbes nog buiten de nieuwe orde. In zeker opzicht verblijft de soeverein nog in de Natuurtoe¬stand. Is dit niet naïef? John Locke schreef: “This is to think that men are so foolish that they take care to avoid what mischiefs may be done them by pole¬cats or foxes, but are content, nay, think it safety, to be devoured by lions.”

Goed functionerende democratische instituties ont¬werpen en hoe na te denken over de relatie burger - politiek is het centrale vraagstuk van de politieke filosofie. Dat vraagstuk begint bij Hobbes en er is geen boek dat dit beter historisch en systematisch inleidt dan Jean Hamptons Hobbes and The Social Contract Tradition.

Geef een reactie

Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neem contact op met de redactie van Phronèsis Magazine
Heb je een goed idee, wil je met ons van gedachte wisselen of heb je een vraag? We horen graag van je.
Contact opnemen
paperclipcamera-videobookmagnifiercrossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram