Disclaimer

Aansprakelijkheid

Phronèsis is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan Phronèsis jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Phronèsis redactie.

Gebruik van beeldmateriaal

Phronèsis is een non-profit initiatief dat grotendeels met behulp van vrijwilligers tot stand komt. Wat betreft het beeldmateriaal is de redactie afhankelijk van zelf gemaakte foto's en foto's die ter beschikking worden gesteld door mensen die hebben meegewerkt aan artikelen. Deze beelden zijn niet rechtenvrij en kunnen niet door derden gebruikt worden.

Verder maakt de redactie veel gebruik van rechtenvrij beeldmateriaal, grotendeels afkomstig van Unsplash.com: onze dank aan alle fotografen die hun beeldmateriaal beschikbaar stellen. 

Als op de Phronèsis-website onterecht beelden worden gebruikt die niet rechtenvrij zijn, neemt u dan contact met ons op zodat wij deze kunnen verwijderen.  

Links naar derden

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van Phronèsis, die daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Phronèsis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Linken naar Phronèsis 

Linken naar pagina's van phronèsis.nl is toegestaan, mits de goede naam van Phronèsis daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van Phronèsis wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze websites dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage. Het gebruik van het Phronèsis logo is alleen toegestaan na expliciete toestemming van Phronèsis redactie.  Linken naar andere pagina's binnen de websites is toegestaan onder dezelfde voorwaarden, maar het bestaan en/of de naam van dergelijke pagina's is niet gegarandeerd. 

 

Neem contact op met de redactie van Phronèsis Magazine
Heb je een goed idee, wil je met ons van gedachte wisselen of heb je een vraag? We horen graag van je.
Contact opnemen
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram