Auteur: Wilma Mulder
Datum: 24 januari 2023
Deel artikel
onorthodox onderwijs voor ‘thuiszitters’

WALHALLAb

WALHALLAb, een onderwijsinitiatief gestart in 2010 door Marco Mout, is een ‘makersschool’ met inmiddels drie vestigingen. WALHALLAb biedt primair een plek aan kinderen en jongeren die buiten het reguliere schoolsysteem vallen. De jongeren werken, onder begeleiding van meesters, aan projecten waar zij zelf een grote inbreng in hebben. De filosofie van Marco en zijn collega’s - meesters die ofwel vrijwillig of binnen een dienstverband bijdragen aan WALHALLAb - is dat iedere ‘thuiszitter’ de eigen talenten kan ontplooien en kan ontdekken waarom (regulier) onderwijs de moeite waard is.

De WALHALLAb-aanpak

WALHALLAb biedt een warm welkom aan alle jongeren die het op school niet zien zitten of die binnen het reguliere onderwijs gewoonweg het werken met hun handen missen. Hoewel WALHALLAb niet alleen werken-met-je-handen betekent. Tijdens het maken van zelf opgezette werkstukken leren jongeren wat ze op dat moment in het onderwijs missen. Taalonderwijs, rekenen, plannen en calculeren: het hoort allemaal (ook) bij WALHALLAb. Deze vaardigheden zijn vervlochten met het werken aan een project, waarbij autonomie, verantwoordelijkheid, respect en werken op je eigen niveau (of alvast een stapje verder) vanzelfsprekend is.

Werkt het?

Op hun website en in diverse media staan praktijkverhalen die getuigen van de succesvolle aanpak van WALHALLAb. Succesvol, omdat veel jongeren teruggeleid worden naar school en omdat ze daarbij en passant veel basiskennis meekrijgen. Maar vooral succesvol omdat kinderen en jongeren opbloeien in deze omgeving. Zelfkennis en zelfvertrouwen, samenwerken, doelen stellen en je daarvoor inzetten, successen vieren en falen als een leermoment zien: het gebeurt allemaal binnen WALHALLAb.
walhallab

Meer weten?

Bezoek de website: www.walhallab.nl

Thuiszitters en andere dropouts

Het Nederlands Jeugdinstituut hanteert voor ‘thuiszitters’ de volgende definitie: leerplichtige kinderen en jongeren die niet bij een school staan ingeschreven (absoluut verzuim). In de afgelopen jaren lag het aantal thuiszitters rond de 5000 leerlingen per jaar. Van deze 5000 stroomt meer dan de helft succesvol terug naar reguliere onderwijs. Naast de thuiszitters zijn er duizenden leerplichtige kinderen en jongeren die langer dan drie maanden ongeoorloofd verzuimen, of die regelmatig spijbelen. Zie voor meer info: Cijfers over schoolverzuim | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl).

WALHALLAb valt regelmatig in de prijzen

WALHALLAb ontvangt regelmatig onderwijsprijzen, zoals de Janusz Korczak Prijs in 2014. Deze prijs wordt eenmaal per twee jaar door de Janusz Korczak Stichting toegekend aan een organisatie die op bijzondere wijze actief vormgeeft aan een pedagogische praktijk waarin kinderen tot hun recht komen - dit geheel in de geest van het gedachtegoed van Korczak. In 2022 heeft WALHALLAb de Spijker op z’n Kop-prijs in het leven geroepen: een blijk van waardering voor iemand die zich inzet voor thuiszitters en dropouts. Dit jaar ging de prijs naar Carry Roozemond van @Ingrado1 voor haar onorthodoxe inzet voor thuiszitters.

Geef een reactie

Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neem contact op met de redactie van Phronèsis Magazine
Heb je een goed idee, wil je met ons van gedachte wisselen of heb je een vraag? We horen graag van je.
Contact opnemen
paperclipcamera-videobookmagnifiercrossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram